Ska jag gå min egen väg eller inte?? // Should I choose my own path or not??

Photo by Annie Hyrefeldt.

Att gå sin egen väg, trots allt som surrar runt omkring kan vara så otroligt svårt tycker jag. Vi blir intalade om att vi ska vara oss själva, inte bry oss om vad andra tycker om oss och vad vi gör. Samtidigt, som vi blir manipulerade av hur vi ska vara och vad vi ska göra. Jag själv känner att det är en enda dragkamp. En dragkamp mellan att gå min alldeles egna väg eller gå min egna väg - som är anpassad efter vad andra tycker.

Att gå just sin alldeles egna väg, är bland det coolaste jag vet, och all cred på denna jord till dem som kommit dit. Jag vill såklart också göra det, och satsar på att göra det. Ibland lyckas jag men ibland inte. Jag önskade bara det var lika accepterat att forma sitt eget liv och motiveringar kring det som det är att kritisera andras.
Något som jag vill göra i och med mitt liv kanske inte alls är vad någon annan strävar efter, men låt mig få göra mitt och stötta mig i det istället. Ge varandra en jäkla klapp på axeln och inse hur fantastiskt det istället är att vi är olika.

Social media kan vara en enda stor röra ibland, och det här med att gå sin egen väg är både uppskattat och inte. Du ska gå din egen väg, men fortfarande passa in i mängden.

// To choose your own path can be extremely hard, according to me. We get inspired to be our selves and not care about what others think of us or what we do. But at the same time, we get manipulated of how we should be and what we should do. I feel that it's all just a tug-of-war, between going my entirely own way or going my own way - but how others have taught me how it should be.

To take your own path, is by far the coolest thing I know, and I want to give so much cred to those who made it there. I wanna do it as well of course, and that's my goal. Sometimes I success but sometimes I don't. I just wish it was as accepted to frame your own life and your motivation about it, as it is to criticize others. What I want to do in and with my life must not be exactly what someone else wants to, but let me do it my way and support me with that. Give each other all the cred we deserve and realize how truly amazing it is that we are unique.

Social media is sometimes just a big mess, and choosing your own way in that world is both appreciated and not. You should choose your specific own path, but you still have to fit in with the rest.

Gillar

Kommentarer

sottochsalt
sottochsalt,